• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

 

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
Dostawa kamienia wapiennego i wapna palonego na potrzeby realizacji projektu badawczego dla Działu Recyklingu w ZGH „Bolesław” S.A.
 
12.11.2018r.
godz. 11:00
   
2
Dostawa koksiku i antracytu na potrzeby realizacji projektu badawczego dla Działu Recyklingu w ZGH „Bolesław” S.A.
 
12.11.2018r.
godz. 11:00
   
3
 
Wykonanie remontu zagęszczacza Ø 25m w Dziale Przeróbki Mechanicznej
30.10.2018r.
godz. 10:00
   
4
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag.
 
29.10.2018r.
godz. 11:00
   
5
 
Naprawa maszyny Face Master 1.7D nr fabryczny 509/MM, nr zakładowy 54, nr inwent. Z3 510-02108
25.10.2018r.
   
6
 
Wykonanie i dostawa wsporników szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH”
24.10.2018r.
godz. 11:00
   
7
 
Wykonanie napraw rewizyjnych zgodnie z dokumentacją DSU właściciela lokomotyw spalinowych SM42 nr fabr. 2235 oraz SM42 nr fabr. 2325
22.10.2018r.
godz. 10:00
   
8
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”.
18.10.2018r.
godz. 11:00
   
9
 
Dostawa części do maszyn samojezdnych - Filtry i wkłady filtrów dla ZGH „Bolesław”
18.10.2018r.
godz. 11:00
   
10
 
Zakup młynka wibracyjnego dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
17.10.2018r.
godz. 10:00
18.10.2018r.
wejście
11
 
Zakup dwuteowników, kątowników, profili dla Boltech Sp. z .o.o.
15.10.2018r.
   
12
 
Dostawa płyt drogowych 18x150x300cm dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 10:00
   
13
 
Dostawa ścian oporowych dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 11:00
17.10.2018r.
wejście
14
 
Dostawa płyt drogowych 18x150x300cm dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 10:00
17.10.2018r.
wejście
15
 
Dostawa geowłókniny geoNETEX A PP 300 UVLS dla Boltech Sp. z o.o.
12.10.2018 godz.11.00
16.10.2018r.
wejście
16
 
Zakup motoreduktora VD-110 dla Boltech Sp. z o.o.
05.10.2018r.
   
17
 
Zakup 16 zestawów komputerowych DEL Optiplex 3060 MT dla ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
02.10.2018r.
04.10.2018r.
wejście
18
 
Remont systemu radiometrycznej analizy produktów flotacji w Dziale Przeróbki Mechanicznej
27.09.2018r.
godz. 10:00
12.10.2018r.
wejście
19
 
Wykonanie rurociągu PE 100 DN 400 zasilającego podsadzkownię polową wraz z zabudową kabli elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w rejonie miejscowości Klucze
07.09.2018r.
godz. 12:00
10.09.2018r.
wejście
20
 
Wykonanie remontu dachu na Starej Przybudówce Ługowni
10.09.2018r.
godz. 10:00
13.09.2018r.
wejście
21
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty do magazynowania pyłów stalowniczych dostarczanych w opakowaniach typu big-bag”, na podstawie projektów technicznych wykonawczych pn „Wiata magazynowa na worki typu BIG-BAG” opracowanych przez biuro projektów KD PROJEKT – Kraków 2018.
 
07.09.2018r.
godz. 11:00
17.09.2018r.
wejście
22 
 
Wykonanie remontu rurociągu transportu pneumatycznego DN150 nr TP-150-10 ok. 325 mb wraz z remontem słupów estakady oraz konstrukcji kratownic
07.09.2018r.
godz. 11.00
   
23
 
Wykonanie obiektów podsadzkowni polowej w rejonie miejscowości Klucze
ZMIANA TERMINU
14.09.2018r.
godz. 10:00
19.09.2018r.
wejście
24
 
Wykonanie rurociągu PE 100 DN 400 zasilającego podsadzkownię polową wraz z zabudową kabli elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w rejonie miejscowości Klucze
17.08.2018r.
godz. 10:00
UNIEWAŻNIENIE
03.09.2018r.
wejście
25
 
Wykonanie oraz dostawa testowych anod i katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „ Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
07.08.2018r.
 godz. 11:00
03.09.2018r.
wejście
26
 
Realizacja przyjęcia materiałów wsadowych w big bagach oraz przeładunek do autocystern
i dostawa tych materiałów do ZGH „Bolesław” S.A.
6.08.2018 r.
godz. 11:00
   
27
 
Zakup rur PE100 DN400 SDR17 PN10 w ilości 1310m
01.08.2018r.
godz.10:00
07.08.2018r.
wejście
28
 
Naprawa maszyny Face Master 2.0 nr fabryczny 322/BL, nr zakładowy 50, nr inwent. Z3 511-02020
01.08.2018r.
godz. 10:00
06.08.2018r.
wejście
29
 
Wykonanie i dostawa wsporników szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH”
ZMIANA TERMINU
14.09.2018r.
godz. 11:00
   
30
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag.
 
ZMIANA TERMINU
10.09.2018 r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
13.09.2018r.
wejście
31
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH nr fabr. 8991857200/AVO10A394, nr zakł. 72
23.07.2018r.
godz. 10:00
06.08.2018r.
wejście
32
 
Wykonanie 6 otworów rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-Pb „Klucze ” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów.
23.07.2018r.
godz. 11:00
08.08.2018r.
wejście
33
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania remontowo-zapobiegawczego pn. ,,Ogrodzenie Stacji 110/30/6kV”
ZMIANA TERMINU
31.07.2018r. godz. 11.00
07.08.2018r.
wejście
34
 
Wykonanie prac związanych z remontem zbiorników magazynowych popłuczyn WX086 i WX180
22.06.2018r.
godz. 10:00
10.07.2018r.
wejście
35
 
Remont instalacji wentylacji nawiewnej w budynku Zespołów Badawczych Laboratorium ZGH „Bolesław” S.A.
22.06.2018r.
godz. 11:00
   
36
 
Wykonanie remontu maszyny flotacyjnej IZ-3 nr inw. Z2-513-00823 st. k. X91206 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
ZMIANA TERMINU
20.07.2018r.
godz. 10:00
27.07.2018r.
wejście
37
 
Zakup przecinarki plazmowej CUTMASTER 120 dla Boltech Sp. z o.o.
15.06.2018 r godz. 11.00
20.06.2018r.
wejście
38
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na II półrocze 2018 r.
15.06.2018r.
godz. 11:00
26.06.2018r.
wejście
39
 
Nazwa zapytania: Zakup wózka widłowego akumulatorowego dla Boltech Sp. z o.o.
12.06.2018r.
godz. 11.00
22.06.2018r.
wejście
40
 
Wykonanie remontu elementów przedziału drabinowego szybu „Chrobry” kop. „Olkusz Pomorzany”
11.06.2018r.
godz. 10:00
19.06.2018r.
wejście
41
 
Wykonanie usługi polegającej na transporcie nienormatywnych ładunków dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nowa Hala Wanien w ZGH"
ZMIANA TERMINU
29.06.2018r.
godz. 11:00
   
42
 
Wykonanie remontu gazociągów szt.11 – FKS 1
05.06.2018r.
08.06.2018r.
wejście
43
 
Zakup półautomatycznego aparatu do destylacji z parą wodną model UDK 139 dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
01.06.2018r.
godz. 11:00
07.06.2018r.
wejście
44
 
Zakup prętów wg. Specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
01.06.2018r.
godz. 11:00
05.06.2018r.
wejście
45
 
Remont –wymiana części ciśnieniowej kotła wraz z armaturą kotła WLM 5 w kotłowni „Olkusz” kop.
„Olkusz-Pomorzany”
25.05.2018r.
19.06.2018r.
wejście
46
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania remontowo – zapobiegawczego pn. „Ogrodzenie
zakładu”
24.05.2018r.
godz. 11:00
18.06.2018r.
wejście
47
 
Dostawa gazów technicznych (tlen techniczny, acetylen techniczny i argomiks) do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.
18.05.2018r.
29.05.2018r.
wejście
48
 
Remont - wymiana kanałów spalin od wentylatora wyciągowego do komina kotłowni „Dąbrówka” kop. „Olkusz-Pomorzany”
17.05.2018r.
godz. 11.00
29.05.2018r.
wejście
49
 
Remont – wymiana rurociągu ciepłej wody DN200 w technologii rur preizolowanych na odcinku kotłownia – wymiennikownia: zasilanie ok. 90mb, powrót 70 mb na kotłowni „Dąbrówka” kop. „Olkusz- Pomorzany”
17.05.2018r.
godz. 11:00
   
50
Wykonanie projektów wraz z wykonawstwem hali typu lekkiego z przeznaczeniem do napraw wagonów towarowych oraz układu torowego pozwalającego na wjazd na halę pojazdów szynowych z istniejących torów bocznicy kolejowej ZGH Bolesław S.A.
 
ZMIANA TERMINU
18.05.2018r.
godz. 09:30
05.06.2018r.
wejście
51
 
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego trzonu wieży szybowej szybu "Dąbrówka"
10.05.2018r.
godz. 10:00
21.05.2018r.
wejście
52
Wykonanie i dostawa elementów szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
 
ZMIANA TERMINU
29.05.2018r.
godz. 11:00
ANULOWANIE
POSTĘPOWANIA
08.08.2018r.
wejście
53
 
Wykonanie charakterystyk pracy wentylatorów głównego przewietrzania na stacjach wentylatorów głównych przy szybach wentylacyjnych kop. "Olkusz Pomorzany"
ZMIANA TERMINU
08.05.2018r.
17.05.2018r.
wejście
54
 
Wykonanie instalacji oświetlenia w rejonie stawu osadowego zachodniego w Dziale Przeróbki Mechanicznej "Olkusz Pomorzany" zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót
04.05.2018r. godz. 10:00
15.05.2018r.
wejście
 55
 
Wykonania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlika dachowego odlewni stopów”
ZMIANA TERMINU
15.05.2018r.
godz. 10:00
   
56 
Remont kotła parowego SR 10 nr 4
 
25.04.2018 r.
godz. 11:00
08.05.2018r.
wejście
57 
 
Czyszczenie koryta Kanału Zachód
18.04.2018r.
godz. 10:00
09.05.2018r.
wejście
58
 
Wykonanie podłączenia do systemu DELTA V i WIS urządzeń pompowni wody obiegowej FKS
17.04.2018r.
godz.10:00
26.04.2018r.
wejście
59
 
Wykonania wielobranżowego projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu transportu prażonki w obrębie Działu Prażalni i FKS”
ZMIANA TERMINU
20.04.2018r.
godz. 11:00
06.06.2018r.
wejście
60
 
Zakup pojazdu do transportu ludzi i materiałów typu SWT- TEAM 20
11.04.2018r.
godz. 10:00
20.04.2018r.
wejście
61
 
Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych w rejonie złoża rud Zn-Pb „Laski” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji powykonawczej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów.
11.04.2018r.
godz. 11:00
27.04.208r.
wejście
62 
 
Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku byłego domu Kultury.
10.04.2018r.
godz. 11:00
20.04.2018r.
wejście
63
 
Wykonanie remontu budynku dyrekcji
06.04.2018r.
godz. 10:00
26.04.2018r.
wejście
64
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni wolnostojącej Z-P 6/0,4 kV „Ługownia”
06.04.2018r.
godz. 11:00
25.04.2018r.
wejście
65
 
Wykonanie rekultywacji biologicznej terenu o pow. 10,00ha - 12,00ha, w oddziałach leśnych 197,198 Leśnictwa Pomorzany Nadleśnictwa Olkusz obręb Rabsztyn
30.03.2018r.
godz. 10:00
04.04.2018r.
wejście
66
 
Wymiana rurociągu wody demi nr 2 DN 100 ze stali w gat. 316L ok. L=150 [mb] – szt. 1 wraz z remontem słupów wsporczych estakady przesyłowej
29.03.2018r.
godz. 10:00
20.04.2018r.
wejście
67
 
Zakup stacjonarnego urządzenia do poboru prób wody AS950 HACH AWRS
26.03.2018r.
godz. 11:00
28.03.2018r.
wejście
68
 
Optymalizacja Instalacji Przerobu Odpadów Poflotacyjnych w części dotyczącej węzła pompowania odpadów
26.03.2018r.
godz. 11:00
30.03.2018r.
wejście
69
 
Wykonanie remontu sieci wody pitnej rozdzielacza przy drodze A oraz zasilania Arkop - rejon Huty ZGH Bolesław S.A.
26.03.2018r.
godz. 10:00
04.04.2018r.
wejście
70
 
Wykonanie remontu kapitalnego tokarki TUJ 50/M
23.03.2018r.
godz. 11:00
14.05.2018r.
wejście
71
 
Remont – wymiana siatek w przedziale drabinowym szybu „Zachodni” kop. „Olkusz-Pomorzany”
23.03.2018r.
godz. 11:00
28.03.2018r.
wejście
72
 
Sprzedaż odpadów - zużytych olejów w 2018 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
21.03.2018r.
godz. 11:00
28.03.2018r.
wejście
73
 
Naprawa maszyny Monomatic 105-40 nr fabryczny 103D4203-1, nr zakładowy 63, nr inwent. Z3 510-01987
20.03.2018r.
godz. 10:00
22.03.2018r.
wejście
74
 
Naprawa maszyny Monomatic 105-40 nr fabryczny 100D1457-1, nr zakładowy 60, nr inwent. Z3 511-02022
20.03.3018r.
22.03.2018r.
wejście
75
 
Dostawa wody źródlanej i mineralnej do ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o. w 2018 r.
16.03.2018r.
godz. 11:00
21.03.2018r.
wejście
76
 
Zakup urządzeń i wyposażenia Laboratorium flotacyjnego planowanego do utworzenia w Dziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntam
16.03.2018r.
godz. 11:00
   
77
 
Przegląd 4 szt. pomp na „Dorotce” - Kanał „Dąbrówka
15.03.2018r.
godz. 11:00
29.03.2018r.
wejście
78
 
Wykonanie rurociągów odwadniających z rur 630x30, SDR21, PN8 w Dziale Przeróbki Mechanicznej „stawy osadowe”
15.03.2018r.
godz. 10:00
   
79
 
Wykonanie prac związanych z remontem dwóch pól nr 14 i nr 20 rozdzielni 30 kV
15.03.2018r.
godz.11:00
27.04.2018r.
wejście
80
 
Wykonanie prac związanych z remontem pól i wymianą wyłączników mocy w polu nr 1 i 2 rozdzielni głównej prażalni 6/0,4 kV
15.03.2018r. godz.11:00
04.04.2018r.
wejście
81
 
Remont stalowych rurociągów wody pitnej w Hali Ługowni -EC
14.03.2018r.
godz. 11:00
28.03.2018r.
wejście
82
 
Wykonanie remontu pola 16RG HTC 6kV
14.03.2018r.
godz. 10:00
22.03.2018r.
wejście
83
 
Zakup rur i blach wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
12.03.2018r.
godz. 11:00
19.03.2018r.
wejście
84
 
Wykonanie naprawy spycharki gąsienicowej TD 15 CNP1 nr kop. 1, nr fabryczny 3047
09.03.2018r. godz.10:00
15.03.2018r.
wejście
85
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” – Prace budowlane
 
ZMIANA TERMINU
27.03.2018r.
godz. 11:00
18.04.2018r.
wejście
86
 
Remont układu automatycznego sterowania maszyny flotacyjnej IZ-12 w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
8.03.2018r.
godz. 11:00
23.04.2018r.
wejście
87
 
Wykonanie prac związanych z remontem pola nr 8 i nr 25 rozdzielni 6Kv „Centralna”
07.03.2018r.
godz. 11:00
09.03.2018r.
wejście
88
 
Zakup obrotnicy do stalowych beczek 210l dla Boltech Sp. z o.o.
02.03.2018r.
05.03.2018r.
wejście
89
 
Remont młyna kulowego nr 5 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
01.03.2018r.
godz. 11:00
07.03.2018r.
wejście
90
 
Wykonanie remontu klasyfikatora dwuzwojnego Ø2700 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
01.03.2018r.
godz. 10:00
07.03.2018r.
wejście
91
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni dmuchaw 6/0,4 kV oraz szaf sterowniczych turbodmuchaw TD 2, TD 3, TD 4
28.02.2018r.
godz. 10:00
14.03.2018r.
wejście
92
 
Wykonanie prac związanych z remontem oświetlenia pomostów obsługi pieca nr 2 i instalacji oświetleniowej przy magazynie kwasu.
28.02.2018r.
godz. 11:00
05.03.2018r.
wejście
93
 
Remont zbrojenia szybowego szybu „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
27.02.2018r.
godz. 11:00
06.03.2018r.
wejście
94
 
Remont budynków filtrowni i suszarni w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany”
26.02.2018r.
godz. 11:00
09.03.2018r.
wejście
95
 
Remont Hali Pieców w polach P6, P5 i P3
22.02.2018r.
19.03.2018r.
wejście
96
 
Remont zbrojenia szybowego szybu „Stefan” kop. „Olkusz-Pomorzany”
20.02.2018r.
godz. 11:00
27.02.2018r.
wejście
97
 
Zakup i dostawa pompy spalinowej do pompowania wody ze stawów osadowych
16.02.2018r.
godz. 11:00
26.03.2018r.
wejście
98
 
Naprawa maszyny Face Master 2.0 nr fabryczny 384/BL, nr zakładowy 53, nr inwent. Z3 510-02139
15.02.2018r.
godz. 10:00
16.02.2018r.
wejście
99
 
Przegląd 5-cioletni na stacjach 110/6 kV
15.02.2018r.
godz. 11:00
22.02.2018r.
wejście
100
 
Remont rurociągów DN150/100 TWS dla pras Blechera nr 2 i nr 3 - Ługownia Dział EC
ZMIANA TERMINU
23.02. 2018r.
godz. 10:00
03.02.2018r.
wejście
101
 
Wykonanie systemu przeciwpożarowego do pomieszczeń ruchu elektrycznego w dziale Recyklingu w ZGH Bolesław S.A.
14.02.2018r.
godz. 11:00
16.03.2018r.
wejście
102
 
Zakup artykułów elektrycznych (aparatura, energetyka, oświetlenie, elektryka pozostałe) dla Spółek Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław w 2018 r. (ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.).
14.02.2018r.
godz. 11:00
21.02.2018r.
wejście
103
 
Wykonanie przyłącza z sieci ZGH na napięciu 6 kV linią kablowo-napowietrzną wraz z transformatorem 6/0,4 kV 400 kVA oraz rozdzielnicą 400/230 V do zasilania elektrycznego obiektów Zakładu Transportu Kolejowego „Boltech” Sp. z o.o.
12.02.2018r.
godz. 11:00
02.03.2018r.
wejście
104
Wykonanie prac instalacyjnych dla Węzła Elektrofiltrów Mokrych FKS I
 
12.02.2018r.
godz. 11:00
13.03.2018r. 
wejście
105
 
Remont zbiornika obmiarowego szybu „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
12.02.2018r.
godz. 11:00
22.02.2018r.
UNIEWAŻNIENIE
wejście
106
 
Dostawa klamer budowlanych oraz łańcucha technicznego śr. 10, 8 i 6 do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 r.
08.02.2018r.
godz. 11:00
13.02.2018r.
wejście
107
 
Modernizacja rozdzielni i agregatu pompowego w przepompowni wody nadosadowej
ZMIANA TERMINU
15.02.2018r
godz. 11:00
09.04.2018r.
wejście
108
 
Remont rurociągu tłocznego nr 1 DN 400 TWS około L=45 mb, elektrolitu na chłodnie Hamona nr 1 w dziale EC.
01.02.2018r.
14.02.2018r.
wejście
109
 
Wykonanie, dostawa i wymiana wymiennika ciepła E205A wraz z przyłączeniem gazociągów - FKS I
31.01.2018r.
godz. 10:00
16.02.2018r.
wejście
110
 
Zakup prętów wg. Specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
29.01.2018r.
godz. 11:00
31.01.2018r.
wejście
111
 
Naprawa maszyny Mine Truck MT 2010 nr zakładowy 25, nr inwent. Z3-511-02111 połączona z wymianą skrzyni ładunkowej
26.01.2017r.
godz. 11:00
06.02.2018r.
wejście
112
 
Wykonanie i dostawa wkładek w formie odlewów dla Boltech Sp. z o.o.
24.01.2018r.
godz. 11:00
   
113
Dostawa Młyna w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
 
ZMIANA TERMINU
05.02.2018r.
godz. 11:00
05.03.2018r.
wejście
114
Dostawa maszyn flotacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej
 
ZMIANA TERMINU
05.02.2018r.
godz. 11:00
   
115
Dostawa Filtra w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
 
ZMIANA TERMINU
05.02.2018r.
godz. 11:00
29.03.2018r.
wejście

 

 
 
 

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2